Geestelijke gezondheidszorg

In deze praktijk is psychologe Mevr. Drs. A Vranken werkzaam.
Mevr. Drs. A. Vranken heeft twee maal per week een spreekuur in deze huisartsenpraktijk.
Mevr. Drs. A. Vranken is psychologe, zij werkt in de basis GGZ en geeft advies aan de huisarts over verwijzing naar bijvoorbeeld het Algemeen Maatschappelijk Werk en/of de specialistische GGZ. Vergoeding van consulten zit in het basispakket van uw zorgverzekering en uw eigen risico wordt niet aangesproken.
Zij behandeld patiënten met uiteenlopende problematiek zoals depressie, angst en spanning gerelateerde klachten in partner relatie, ouder-kind relatie, arbeidssituatie en problematiek bij kinderen.
Tot haar takenpakket horen o.a. onderstaande taken:

  • ondersteuning van de huisarts (advies- en consultatiefunctie)
  • vraag verheldering (n.a.v. signalering en mogelijk diagnose van de
    huisarts
  • triage en doorverwijzing (advisering aan de huisarts)
  • casemanagement
  • kortdurende begeleiding/motiverende gesprekken
  • onderhouden netwerk met de basis- en specialistische GGZ- aanbieders
  • coördinatie en uitvoering van innovatieve projecten in de huisartsenpraktijk die gelieerd zijn aan GGZ-problematiek zoals bijvoorbeeld de doorbraakprojecten angst en depressie, gebruik screeningslijsten, vroeg signalering alcoholmisbruik en huiselijk geweld, ouderenzorg en geïntegreerde eerstelijns-basis-zorg.