Gehoortest

Twijfelt u aan uw gehoor, of aan het gehoor van uw kind? Bekijk dan onderstaande vragen.

Beantwoordt u meer dan 2 vragen met “ja”, maak dan een afspraak bij de assistente voor een gehoortest.

  • Heeft u wel eens moeite om spraak op TV of via telefoon te verstaan?
  • Heeft u soms de indruk dat mensen mompelen of niet duidelijk spreken?
  • Vraagt u mensen wel eens om harder te praten of te herhalen wat ze zeggen?
  • Heeft u moeite met het verstaan van zachte spraak?
  • Heeft u moeite met het volgens van een gesprek in een rumoerige omgeving?