Hypertensiespreekuur

Patiënten die medicijnen voor hun bloeddruk gebruiken worden verzocht vier keer per jaar voor een controle op het Hypertensiespreekuur bij de doktersassistente te komen. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Elke drie maanden wordt via een vast protocol de bloeddruk gemeten en worden andere zaken die van belang zijn bij hoge bloeddruk besproken. Als de bloeddruk goed is krijgt u een herhaalrecept en een nieuwe afspraak voor over 3 maanden. Alle controles worden met uw huisarts achteraf of zo nodig meteen besproken. Eenmaal per jaar zal de doktersassistente een uitgebreide controle doen. Hierbij wordt naast de bloeddruk meten ook gekeken naar andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals overgewicht, roken en eventuele verkeerde voedingsgewoonten. Ook vindt dan een jaarlijks bloedonderzoek plaats. Tenslotte wordt om de 2 jaar een hartfilmpje (ECG) gemaakt.

Een goede bloeddruk is belangrijk omdat hoge bloeddruk een ernstige risicofactor is voor het krijgen van hart- en vaatziekten.