Nieuwe patiënten

Als U zich als nieuwe patiënt in onze praktijk wil laten inschrijven vinden wij het belangrijk om eerst kennis met u te maken. Wij verzoeken u dan ook om via de assistente een afspraak te maken met Drs. Rozestraten voor een kennismakingsgesprek.

Overdracht van uw dossier.

Als u een nieuwe huisarts kiest is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier.
Huisartsen moeten voldoen aan de zogenaamde “wettelijke bewaarplicht en overdracht” van uw dossier.
Hiervoor is een richtlijn opgesteld www.knmg.nl/publicaties/advies-overdracht.

In de praktijk betekent dit dat, indien u schriftelijk toestemming geeft, uw dossier via het beveiligde Zorg File Transfer of aangetekend verstuurd wordt naar uw nieuwe huisarts.
Het  “Toestemmingsformulier overdracht medisch dossier” is via de praktijkassistente te verkrijgen.

De huisarts bewaart uw dossier 15 jaar indien de nieuwe huisarts nog niet bekend is.
U kunt het originele dossier niet mee krijgen, wel kunt u een kopie aanvragen.
Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
www.npcf.nl