Speciale verrichtingen

Veel mensen weten niet welke speciale verrichtingen in deze praktijk
mogelijk zijn. We noemen de meest voorkomense zaken:

 • klein chirurgische ingerepen zoals het verwijderen van
  o.a. wratten, talgkliercysten, moedervlekken.
 • hechten en verzorgen van wonden
 • plaatsen van een spiraaltje
 • aanmeten pessarium
 • informatie reizigersvaccinatie
 • oogheelkundig onderzoek (o.a. oogdrukmeting)
 • longfunctieonderzoek
 • ECG registratie
 • tapen (o.a. enkeltape)
 • gehooronderzoek (audiometrie)
 • opmeten doorbloeding in de benen (doppler)
 • locale injecties in schouder, elleboog, hand, slijmbeurs, hielspoor

Uw huisarts staat geregistreerd in het register voor huisartsen met deskundigheid in het kader van de oogheelkunde bij het College voor Huisartsen met Bijkzondere Bekwaamheden (CHBB). Dit college borgt de kwaliteit van bijzondere huisartsenzorg door huisartsen.