Taken van de doktersassistente

 • Aanvragen van herhaalrecepten
 • Adviezen bij eenvoudige ziektebeelden
 • Afspraken maken en planning van spreekuur huisarts
 • Bloedprikken
 • EHBO
 • Enkel tapen, bandageren
 • Wondcontrole
 • Hechtingen verwijderen
 • Injecteren
 • Oren uitspuiten
 • Maken van ECG’s (hartfilms)
 • Gehooronderzoek (Audiometrie)
 • Longfunctieonderzoek (Spirometrie)
 • Vaatonderzoek (Doppler-meting)
 • 24 uurs bloeddrukmetingen
 • Urine onderzoek
 • Wratten aanstippen
 • Hypertensie spreekuur
 • Assisteren van huisarts bij chirurgische ingrepen
 • Overigens geldt óók voor alle doktersassistentes een beroepsgeheim.