Verwijzing naar specialist

Als u door de huisarts verwezen wordt naar een specialist, kunt u hiervoor zelf via de secretaresse van de betreffende specialist waar u naar verwezen bent een afspraak maken.

Mocht u bij het maken van een afspraak bij een specialist te horen krijgen dat de huisarts eerst een brief moet sturen of faxen voordat een afspraak gemaakt kan worden dan dient u dat door te geven aan de assistente van onze praktijk zodat wij hiervoor zorg kunnen dragen.

Doorgaans ontvangt u een verwijsbrief van de huisarts. Gelieve deze brief mee te nemen bij het eerste bezoek aan de specialist.